Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Fleire mogelege løysingar for Ski og Østre linje
15.12.2018
På førespurnad frå Grunneierlaget Østre linje i Ski og Ås har Norsk Bane AS utarbeidd eit kort notat om mogelege alternativ for tilknytinga av Østre linje til Ski stasjon. Med notatet følgde òg eit kart som viser delar av ei av dei mogelege løysingane.
 
Og her er kartet (10 MB). 
 
Vi vil gjerne gjere merksam på at dette er berre eit mogeleg alternativ, og at det finst fleire og truleg betre løysingar.
 
Notatet vårt er referert i Østlandets Blad i dag, sjå 
 
Som eit lite apropos til kommentarane frå Bane Nor viser vi her ein skisse som var del av vår presentasjon for Jernbaneverket (no Bane Nor) den 16.10.2012. På dette tidspunktet var det framleis fullt mogeleg å endre planane for Follobanen. Dersom Jernbaneverket hadde gjort det og realisert eit sporsystem i tråd med skissa til høgre (som for det meste ligg i tunnel), ville ein fått ei god løysing for tilknyttinga av Østre linje og unngått heile den aktuelle problemstillinga. Og meirkostnaden ville vore mindre enn det som no vil vere nødvendig.