Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Brev til Samferdselsdepartementet om Oslo-Ski
  Jernbaneverkets planforslag for Oslo - Ski er ikke i samsvar med Stortingets forutsetninger. Norsk Bane AS anmodet om et nytt planprogram for Østfoldbanen og Oslo - Ski, med sikte på å realisere de kraftige forbedringene i togtilbud, samfunnsnytte og lønnsomhet som Stortinget har bedt om.
Last ned
pdf ()

Brev til Jernbaneverket om Larvik-Porsgrunn
  Norsk Bane AS er sterkt uenig i premissene som Jernbaneverket legger til grunn for den videre planleggingen av Larvik - Porsgrunn.
Last ned
pdf ()

Brev til Jernbaneverket om Oslo-Porsgrunn
  Norsk Bane AS ba 25.01.10 Jernbaneverket om å dokumentere sine reisetids-påstander.
Last ned
pdf ()

Høringsuttalelse fra Norsk Bane om Oslo - Ski
  Jernbaneverkets planprogram for Follobanen Oslo - Ski er klart i strid med Stortingets forutsetninger. Jernbaneverkets plan vil i tillegg gi langt dårligere tilbud for IC-trafikken enn alternative muligheter med høyhastighetsbane i flerbrukskonsept.
Last ned
pdf ()

Pressemelding: Stoltenberg i rett retning, men i feil fart
  23.04.10 I flg. NRK sier statsminister og samferdselsminister at JBV skal ”utrede planer for utbygging av jernbanen til flytogstandard i InterCity-triangelet. Flytoget er kjent for topp service og høy punktlighet. Det er svært positivt om det blir gjeldende for hele IC-området (strekningene mellom Skien, halden og Lillehammer) og jernbanen generelt. Men hvis Stoltenberg mener at banene i IC-området skal dimensjoneres for samme hastighet som Flytoget kjører i dag, er det grunn til å rope varsku. Det er i så fall klart i strid med Stortingsvedtak, regjeringserklæringen Soria Moria 2 og internasjonal ut vik ling for jernbanen.
Last ned
pdf ()

Pressemelding: Steinulf Tungesvik inn i styret
  Norsk Bane AS vil realisere høyhastighetsnett i Norge innen 2020 – 2025. Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik, ble valgt som nytt styremedlem 03.05.10.
Last ned
pdf ()

Jernbaneverkets planlegging svekker høyhastighetsbaner
  Flere medieoppslag gir inntrykk av at Jernbaneverket planlegger delstrekninger for separate InterCity-nett og høyhastighetsnett. Dette er ren skremselspropaganda mot høyhastighetsbaner.
Last ned
pdf ()