Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Lyntog viktig del av SVs forslag til Grønn ny deal
19.05.2020
SV går i sitt forslag til «Grønn ny deal» inn for en rask utbygging av høyhastighetstog i Norge. Vi må få helt andre måter å reise på, sier Arne Nævra, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for SV, og nestleder i programkomiteen i partiet til Dagsavisen 18.05.2020.
Prosjektbilde 1  
Jernbane i blindsona til Klimakur 2030
14.05.2020
I ei felles høyringsfråsegn til Klimakur 2030 stiller dei fem lyntogfora i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Gudbrandsdalen/Mjøsa seg kritiske til delar av rapporten. Dei skriv at slik Klimakur 2030 er bygd opp, er den med på å sementere samferdslemønsteret i dag. Ein har drøfta ei rekkje tekniske løysingar til elektrifisering av ulike køyretøygrupper, men få tiltak som vil kunne redusere transportbehova eller bruken av transportformer med høge klimagassutslepp og andre alvorlige påkjenningar for natur og miljø. Jernbane er knapt nok nemnt i rapporten.   MER >

Prosjektbilde 1  
Air France kutter fly der det er lyntog på inntil 2 t 30 min
05.05.2020
Et av tre forhold pålagt Air France i bytte for en coronavirus hjelpepakke på 7 mrd. EUR er å slutte å konkurrere med TGV-tjenester der jernbanen tilbyr et levedyktig alternativ, melder railjournal.com 01.05.2020.

Forbudet mot kortdistanse innenlands flyreise vil gjelde for ruter der togene tilbyr en reisetid på 2t 30min eller mindre. Dette betyr at Air France ikke lenger vil kunne selge billetter til innenlandsreiser på flyreiser mellom Paris og Bordeaux, Lyon, Nantes eller Rennes. Kun passasjerer som bruker disse flyvningene til å koble til flyvninger til andre destinasjoner, vil få lov til å reise med fly.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Lyntog kan realiseres innen 10–15 år
15.04.2020
Vi ønsker realisering av Vestlandsbanen i løpet av 10–15 år. Muligheten er der. Madrid–Sevilla (47 mil) ble realisert på seks år. Kina bygde 2000 mil lyntog fra 2007 til 2017. Rail Baltica mellom Warszawa i Polen og Tallinn i Estland (80 mil) skal nå bygges på seks år.

Vestlandsbanen blir totalt på 60 mil. Det foreligger detaljerte planer fra Norsk Banes utredning fra Deutsche Bahn International. Og det haster – både for klimaet og de andre positive virkningene med banen.   MER >

Prosjektbilde 1  
Vurderer vi Nord-Norgebanen på rettvise premissar?
26.3.2020
I ein kronikk i avisa Nordlys og "Nordnorsk Debatt" ser dagleg leiar i Norsk Bane AS, Jørg Westermann, på potensialet til Nord-Norgebanen som del av eit nasjonalt og nordisk høgfarts-banenett. Konklusjonen er minst 20 gongar større persontogtrafikk enn Jernbanedirektoratet kom til i utgreiinga si, og store vinstar for godstrafikken.   MER >

Prosjektbilde 1  
Viktige vedtak på fleire årsmøte i Rogaland
9.3.2020
Fleire av dei raudgrøne partia har i det siste gjort positive årsmøtevedtak om Vestlandsbanen over Haukeli og høgfartsbaner generelt. Til no gjeld det for Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet.   MER >

Prosjektbilde 1  
Heilskapleg tenking om Nord-Norgebanen!
26.11.19
I ein kronikk i avisa "iTrømsø" imøtegår dagleg leiar ein del påstandar som har kome fram i samband med Norsk Bane AS sin søknad om tilskot til ei ny og grundig utgreiing om Nord-Norgebanen.   MER >

Prosjektbilde 1  
Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly og motorvei
31.10.2019
At Norge prioriterer «monstervei» og rullebaner som kan føre til økt flytrafikk fremfor et bedre togtilbud, er helt bak mål, skriver samferdselsgruppen i Natur og Ungdom i et innlegg i Aftenposten 30.10.2019   MER >

Prosjektbilde 1  
Lyntog vil åpne opp landet på en helt ny måte
07.10.2019
I Nationen 03.10.2019 kommenterer Vidar Solvi, kommunestyrerepresentant for Ap i Odda, hvordan sentraliseringsbølgen både tapper distriktene og fører til et usunt prispress i Oslo-området. Tiltakene som foreslås, viser at det ikke er vilje til å ta de strukturelle grepene som er nødvendig, skriver han og peker på lyntog som et slikt viktig tiltak.   MER >

Prosjektbilde 1  
En jernbane for framtiden!
27.09.2019
Mens resten av Europa får høyhastighetsnett, risikerer vi å stå igjen på perrongen uten forbindelse. Det ser ut som at man faktisk mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år. Dette er stikk i strid med befolkningens ønsker ifølge ferske opinionsundersøkelser, skriver samfunnsplanlegger Alf Johansen i en kronikk i Klassekampen 27.09.2019.   MER >

Prosjektbilde 1  
Vi trenger lyntog mellom Oslo og Bergen
26.09.2019
Med Haukelibanen vil togturen fra øst til vest ta 2,5 timer og utkonkurrere flytrafikken, skriver lokfører Ole Christian Skjold i et innlegg i BT 26.09.2019.   MER >

 
KLM bytter ut fly med høyhastighetstog
Det nederlandske flyselskapet KLM melder at skal bytte ut en av de fem daglige flygingene mellom Brussel og Amsterdam med et høyhastighetstog.   MER >

Prosjektbilde 1  
Spennende togseminar i Moss
27.05.19
Onsdag 22.5.19 hadde mange funnet vegen til et togseminar i Moss, i regi av Bedre Byutvikling Moss. Norsk Bane AS var invitert til å holde hovedinnlegget.   MER >

Prosjektbilde 1  
Nå er det på tide å satse på lyntog
«Problemstillingen er så enkel at en 5-åring kan forstå det, sa Greta Thunberg på Skavlan 19.01. Titusenvis av skolestreikene norske barn og ungdommer er et levende bevis på hennes påstand. Budskapet er klart: «Inn med bærekraft. Alt fossilt skal ut, raskt!» Vi trenger en plan for raskt å bygge ut et jernbanenett for høyhastighetstog i Norge,» skriver Bjørghild des Bouvrie, medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, i BT 23.04.2019.   MER >

Prosjektbilde 1  
Follobanen - godt grunnlag for viktige tiltak
I januar kunngjorde Bane Nor at Follobanen ikkje vil bli opna før i desember 2022. Det gjev eit godt grunnlag for å rette opp nokre av dei alvorlege funksjonsmanglane til prosjektet.   MER >

Prosjektbilde 1  
Lyntog på Manifestkonferansen 05.03.19, Sentrum Scene, Oslo
«Bør vi bygge lyntog nå med en gang?» er et av de sentrale spørsmålene som stilles under sekvensen «En grønn industrinasjon?» på Manifestkonferansen på Sentrum Scene i Oslo, 05.03.19 kl. 10 – 16.   MER >

Prosjektbilde 1  
Brosjyre Vestlandsbanen. Moderne tog: Nøkkelen til utslippskutt
I forbindelse med det åpne møtet i Litteraturhuset i Bergen 22.01.2019 lagde initiativtakerne også en enkel og informativ brosjyre på fire sider, i samarbeid med Norsk Bane. Brosjyren er fritt tilgjengelig for alle og kan gjerne brukes i forbindelse med møter, stands eller lignende.   MER >

Prosjektbilde 1  
Positivt om høyhastighetsbaner i regjeringsplattformen
Regjeringsplattformen mellom H, Frp, V og Krf inneholder gledelig nytt om lyntog. Under Samferdsel, avsnitt om jernbane, bymiljø og kollektivtransport, side 97, tredje kulepunkt i Granavolden-plattformen av 17.01.2019, sies det klart:

"· Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP."   MER >

 
Kina bygde 410 mil nye høyhastighetsbaner i 2018
Kina bygget 4.683 kilometer jernbane i fjor. Av dette ble 4.100 kilometer bygget for høyhastighetstog. Det skriver det statlige jernbaneselskapet China Railway i en melding.   MER >

Prosjektbilde 1  
Fleire mogelege løysingar for Ski og Østre linje
15.12.2018
På førespurnad frå Grunneierlaget Østre linje i Ski og Ås har Norsk Bane AS utarbeidd eit kort notat om mogelege alternativ for tilknytinga av Østre linje til Ski stasjon. Med notatet følgde òg eit kart som viser delar av ei av dei mogelege løysingane.   MER >

Prosjektbilde 1  
MODERNE TOG – NØKKELEN TIL UTSLIPPSKUTT?
Tirsdag 22.01.19 kl. 18.00 - 20.30
ÅPENT MØTE LITTERATURHUSET I BERGEN - AUDITORIET – fri entré

Innledning v/ Thor Westergaard Bjørlo, sekretær Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli og kommunikasjonssjef Norsk Bane.

Panelsamtale etter foredraget.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Nytt traséforslag for Tønsberg
02.11.2018
Diskusjonen om jernbaneløsninga for Tønsberg har til nå lignet et valg mellom pest og kolera. I dagens oppslag i Tønsberg Blad presenteres et forslag fra Norsk Bane AS som sannsynligvis vil kunne realiseres til akseptable kostnader og uten alvorlige konflikter med natur, miljø eller bebyggelse, og som vil kombinere en meget god stasjonsplassering med attraktive reisetider og gode driftsvilkår for godstog. Tønsberg Venstre vil i neste uke fremme en interpellasjon om at Tønsberg kommune bør finansiere de undersøkelsene som Norsk Bane AS har tilbudt seg å bidra til.   MER >

Prosjektbilde 1  
Uforståelig at Norge satser på forurensende fly framfor lyntog
«Å motvirke klimaendringer er ofte en komplisert affære, men noen beslutninger er enkle. Som å ikke bygge en tredje rullebane på Gardermoen.»

«…tre av ti reisende, både i rushen og ellers, flyr på bare fem ruter. Hvert år flyr 8,5 millioner passasjerer fra og til Trondheim, Bergen, Stavanger, København og Stockholm. Jeg synes også at det er viktig med gode forbindelser til disse byene, men i luftlinje er det under 500 kilometer til hver av dem. Nordmenn flyr allerede nå mest innenlands av alle europeere – fire ganger så ofte som svenskene, nummer to på lista. Innenlandsreising må da kunne gjøres annerledes?»

«Det er uforståelig at vi i et av verdens rikeste land ikke får til å lage bare én lyntoglinje mellom to storbyer, men setter inn alt på forurensende fly», skriver forsker Franz-Jan Parmentier ved UiO i Klassekampen 19.102018.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Uttalelser fra lyntogfora til forslag handlingsprogram jernbane
Lyntogforum Møre og Romsdal og Lyntogforum Vestlandsbanen har begge levert likelydende høringsuttalelser til Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram for jernbanen. I høringsuttalelsen er det bl.a. bedt om en snarlig oppfølging av det klare, enstemmige vedtaket i Nasjonal Transportplan om at «alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett» og «For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»   MER >

Prosjektbilde 1  
Besteforeldrenes klimaaksjon ber Stortinget om hh-baner
VI TRENGER EN FRAMSKYNDET OG MODERNE JERNBANESATSING MED HØGHASTIGHETSBANER, skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i et brev til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Energi- og miljøkomitéen og Bane NOR.

Folk i Norge fortjener et bedre jernbanetilbud, mener Besteforeldrenes klimaaksjon, som reagerer på meldinga fra Bane NOR om at en rekke InterCity-prosjekter vil bli utsatt enda en gang.

Samtidig er tida overmoden for moderne høghastighetsbaner for gods og passasjerer mellom de store byene, og mellom Norge og utlandet. Dette må komme i stedet for – og ikke i tillegg til – motorveiutbygging og flyplassutvidelser, skriver vi i et brev til de folkevalgte.   MER >

Prosjektbilde 1  
Tid for moderne jernbaner i Norden!
En skandinavisk ekspressjernbane mellom de tre hovedstedene vil bli et stort løft for klima og miljø. Togreiser på to-tre timer vil utkonkurrere flyet på slike korte strekninger, selv med flere stopp underveis. Hele 40 prosent av flytrafikken på Gardermoen går til og fra byer 25–55 mil unna, og et fullt utbygget ekspressnett vil kunne ta alle disse reisene.

Finansmiljøer fra hele verden er interessert i lønnsomme og trygge prosjekter, i et kjøpekraftig Norden, skriver Alf S. Johansen generalsekretær i Innovation Circle Network og prosjektkoordinator for EU-prosjektet TENTacle.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Lyntogforslag fra SV og V i statsbudsjettet for 2018
15.12.17
I nasjonal transportplan 2018-2029 ble det enstemmig vedtatt at «fremtidige jernbanestrekninger skal planlegges slik at de vil kunne inngå i et fremtidig høyhastighetsnett» og «for å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå». Flere partier har også med lyntog i sine program, også partiene V og Krf, som nå er «på vippen» i Stortinget. Med aktiv oppfølging, kan altså kommende stortingsperiode gi viktige gjennomslag for lyntog i Norge.
SV v/Arne Nævra markerer allerede saken sterkt med flere merknader og forslag om lyntog i budsjettinnstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen. Venstre v/Jon Gunnes følger også opp med en merknad om lyntog. (MDG, Rødt og Krf, som også har med lyntog i programmene sine, er ikke med i komiteen denne perioden).   MER >

Prosjektbilde 1  
Utredning alternativ jernbanetrasé Sandbukta–Moss–Saastad
Jernbanetraséen i Moss er blitt ekstremt kostbar, med 9,25 mrd. for 10,2 km bane, og ved svært store inngrep hvor 220 boenheter må innløses. Sving med hastighetsbegrensning på 80 km/t og en begrenset kapasitet for godstrafikk er også lite gunstig med tanke på Østfoldbanen som porten til Europa for person- og godstrafikk på bane. Dette samsvarer også dårlig med vedtaket i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 om at «fremtidige jernbanestrekninger skal planlegges slik at de vil kunne inngå i et fremtidig høyhastighetsnett».
Spørsmålet er derfor om det kan finnes alternativ til lavere kostnad, med langt færre inngrep og som samtidig kan inngå i en fremtidsrettet plan for konkurransedyktig kvalitet, kapasitet og hastighet for gods- og persontrafikk på Østfoldbanen og videre til Sverige og Europa. Vi mener nå å kunne svare ja på dette spørsmålet.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Utredning Oslo - Stockholm, stadig mer kunnskap
21.09.2017, sist oppdatert 03.03.2020
Norsk Bane AS har gjennom flere år arbeidet med en jernbaneutredning Oslo - Stockholm. Vi utvikler konsepter og planforslag med meget høy detaljering etter en inngående vurdering av alle tenkelige løsninger. Utredningen gjennomføres i flere faser og i nær dialog med berørte kommuner og fylker. Mange steder innarbeider en nå våre planforslag i kommunale arealplaner. Foreslått trasé vil tillate Oslo - Stockholm på 2:40 timer inkludert stopp på 8 av i alt ca. 18 stasjoner, og vil tjene både langdistanse-, regional- og godstrafikken. Våre rapporter gjør i detalj rede for hvorfor vi anbefaler eller fraråder forskjellige traséalternativ, hvorfor det som oftest ikke er mulig eller tilrådelig å bygge om eksisterende spor til kapasitetssterke baner for attraktive reise- og frakttider, og hva som kreves for lønnsommer investeringer med lang levetid. Mens grovere analyser har en tendens til å overvurdere tilbudsforbedringene og undervurdere investeringsbehovet, er vi med vårt materiale og den forankringen vår utredning har lokalt, i ferd med å levere et uunværlig grunnlag for politiske beslutninger.   MER >

Prosjektbilde 1  
Full sal på ope møte om Vestlandsbanen i Sauda 13.06.
Det var full sal med 60 – 70 deltakarar og stort engasjement under ope møte i regi av Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli måndag 13.06.2017, kl. 11:30 – 12:30 på Kløver Hotell, Sauda.   MER >

 
Generalforsamling i Norsk Bane 13.06.2017
Norsk Bane AS holdt ordinær generalforsamling på Kløver hotel i Sauda, 13.06.2017, kl. 13:30 – 16:00. I forkant av generalforsamlingen, hadde Lyntogforum Vestlandsbane over Haukeli et godt besøkt åpent møte same sted, jfr. eget oppslag.   MER >

Prosjektbilde 1  
Vestlandsbanen over Haukeli. Ope møte Sauda 13.06. kl 11:30
Ope møte om:
Vestlandsbanen over Haukeli – eit nasjonalt og regional nøkkelprosjekt   MER >

Prosjektbilde 1  
Kronikk i Stavanger Aftenblad: Lyntoget på sporet til Rogaland
«Nye linjer må både få dobbeltspor med høy kapasitet og dimensjoneres for høy fart», skriver Hallgeir Langeland og Solfrid Lerbrekk i en kronikk i Stavanger Aftenblad 30.05.2017.

«En slik strategi vil øke nytten og inntektene betraktelig. Det vil skape en revolusjon for pendlerne. Samtidig oppnår vi så raske reisetider at folk kan bo eller arbeide utenfor sentraene. Press- og miljøproblemer reduseres. Så å si alle vil ta toget dersom det kan tilby den samme reisetida fra sentrum til sentrum som flyet. Det viser erfaringer fra andre land.»   MER >

Prosjektbilde 1  
Kronikk i Dagsavisen: Tog i vårt lille land
«Kvar dag lettar meir enn 500 innanriksfly frå norske flyplassar, med over 40.000 passasjerar. Om halvparten av desse vil velje tog framfor fly, vil ein kunne køyre 200 fjerntog per dag. (…) Det er små avstandar mellom fleire av flysambanda i Noreg. Det opnar for Y-forma banenettverk med særs store potensial. (…) Minst like store er potensiala i person- og lastebiltrafikken. (…) Denne kombinasjonen av stor etterspurnad og høg fart opnar for gode økonomiske resultat. For tid er pengar, òg for jernbanen.»

Dagleg leiar i Norsk Bane, Jørg Westermann, i kronikk i Dagsavisen 23.05.2017.
  MER >

Prosjektbilde 1  
Dobbelt så mye til vei som til jernbane?
I flg. regjeringens pressemeldinger om NTP er det til vei totalt avsatt 659 mrd og til jernbane totalt 319 mrd. Dvs. at vei får over dobbelt så mye som jernbane.   MER >

Prosjektbilde 1  
Tredje rullebane på Gardermoen inn bakdøra?
Spørsmålet om tredje rullebane på Gardermoen er omgått i regjeringens forslag til NTP. For å bli gjennomført utenom behandling i NTP?   MER >

Prosjektbilde 1  
NTP: Unngå feilinvesteringer, planlegg for høyhastighetsnett.
En konkurransedyktig høyhastighets jernbane har et stort potensiale for person- og godstrafikk på lange og regionale strekninger. Men jernbanen i Norge har alt for lenge vært preget av en bit-for-bit-planlegging, som har ført til mange sterkt begrensende flaskehalser. Risikoen for mange kommende flaskehalser og feilinvesteringer er dessverre også stor. Det kan undergrave markedspotensialet, samfunnseffektene, lønnsomheten og avkastningen for investeringene i jernbanen.

To setninger i kapittel 3.4.3. i regjeringens forslag til NTP kan derfor bli svært viktig. Her bes det om et «strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»
  MER >

Prosjektbilde 1  
Kronikk i Klassekampen: Lyntog – et nødvendig klimatiltak
Moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil elektrifisere store deler av dagen fly-, bil- og godstrafikk. Utredning viser at høyhastighetsbaner Oslo – Trondheim, Ålesund og Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger alene ville redusere klimagassutslippene med nesten 1,5 mill. tonn CO2 per år. Et nasjonalt nett, og videre til Sverige, vil trolig gi minst den doble effekten.

I tillegg vil lyntog kutte avstandsulemper, styrke bosetting, binde Norge tettere sammen, styrke konkurranseevnen og nærings- og samfunnsutvikling. Det er på tide å komme i gang, skriver Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, i kronikken i Klassekampen 16.03.2017
  MER >

Prosjektbilde 1  
Stavanger, 21.02.17, kl. 19: Høyhastighetsbane over Haukeli
Åpent møte
21.02. kl. 19 - 21
Liberal Café på Tou Scene, Kvitsøygt. 25, Stavanger
Arrangementet er gratis og åpent for alle.   MER >

Prosjektbilde 1  
Mye godt om lyntog i mange partiers programforslag
03.02.17
Vi har laget en oversikt over partienes programforslag ang. høyhastighetsbaner/lyntog. Fem partier (KrF, V, SV, MDG g Rødt) har med viktige formuleringer om hh-baner. Tre partier (H, Frp og Sp) har ikke med hh-baner. Ap legger frem sitt programforslag 7. – 8. februar, og vi venter nå spent på det!   MER >

Prosjektbilde 1  
Kronikk i TU: Lyntog er smart for både Kina og Norge
25.01.17
Teknisk Ukeblad har i utgåva si den 24.01.17 publisert ein kronikk av Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS. Der gjer han mellom anna greie for ein del særtrekk i norsk samferdsle som vil gjere investeringar i eit nasjonalt høgfarts-banenett spesielt interessante.   MER >

 
Nå åpner Kina en av verdens lengste lyntog-ruter
Er bare begynnelsen.
Det er knappest mulig å forstå omfanget av infrastruktur-utbyggingen i Kina de siste årene. Veier, jernbane, undergrunnsbaner og bygninger er kommet på plass i rekordtempo, skriver DN 02.01.2016
  MER >

Prosjektbilde 1  
Viktig åpent møte om lyntog, Ålesund 12.10. Se program.
Lyntogforum Møre og Romsdal inviterer til åpent møte 12. oktober kl. 15 – 18 i bystyresalen, Ålesund rådhus, med mange spennende foredragsholdere. Seminaret er gratis, men av hensyn til servering ønsker arrangørene en oversikt over antall deltakere og oppfordrer derfor til påmelding via linken i programmet. Velkommen til et interessant møte om et viktig tema!   MER >

Prosjektbilde 1  
Viktig åpent møte om lyntog, Bergen 13.10. Se program.
Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli inviterer til åpent møte med mange spennende foredragsholdere i Litteraturhuset i Bergen 13. oktober kl. 18 - 21. Seminaret er gratis. Velkommen til et interessant møte om et viktig tema!   MER >

Prosjektbilde 1  
Kronikk: Stavanger og Rogaland må på banen, lyntogbanen
Framtiden går på skinner, det vet vi i Venstre, skriver Erik Hammer, politisk nestleder Stavanger Venstre og varamedlem bystyret i en engasjert og informativ kronikk i Rogalands avis 22.02.2016.   MER >

Prosjektbilde 1  
Broen til framtiden. Miljøkonferanse 19.02. om bl.a. lyntog
8.1.16
Broen til framtiden er en årlig konferanse som samler folk på tvers av organisasjoner for å bygge den folkelige mobiliseringen som må til for å omstille Norge til et fornybart land. Under sesjonen ”Transportsektoren – hvordan skal vi reise klimavennlig?” blir sykkel, elektriske ferger og høyhastighetsbaner hovedtemaene, sistnevnte ved innlegg av daglig leder i Norsk Bane AS, Jørg Westermann.   MER >

Prosjektbilde 1  
Planer for togtunnel Tallin – Helsinki følges opp
06.01.2016
Finland og Estland har blitt enige om å undersøke mulighetene for å bygge en togtunnel under Finskebukten mellom Helsingfors og Tallinn.   MER >

Prosjektbilde 1  
VG: Norge på Europatoppen i innenriks flytrafikk
17.12.2015
VG melder i dag det som Norsk Bane har påpekt i årevis: Norge ligger på Europatoppen i innenriks flytrafikk. 3 av Europas 11 mest trafikkerte innenriks flyruter er norske. Trondheim/Værnes-Gardermoen hadde fjerde mest passasjerer i Europa i fjor. Nordmenn flyr 10 ganger mer enn den jevne europeer. 5,1 millioner nordmenn flyr nå like mye som 50 millioner EU-borgere.   MER >

 
Vestlandsbanen: Åpent møte i Haugesund 10. november
03.11.2015
Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli inviterer til åpent møte:
Vestlandsbanen – smart samferdsel for regional og nasjonal utvikling

Flere sentrale og spennende innlegg og innledere.

Tid: 10. november 2015, 15:30 – 17:45
Sted: Haugesund rådhus, kommunestyresalen
Arrangør: Lyntogforum Vestlandsbanen, avdeling Rogaland.

Seminaret er gratis.   MER >

Prosjektbilde 1  
Norsk Bane AS med forprosjekt om bybane i Ålesund
29.10.2015
På Moakonferansen 2015 i Ålesund i dag, fekk Norsk Bane AS høve til å presentere ei rykande fersk utgreiing om bybane i Ålesund. Forprosjektet er gjennomført på oppdrag frå Daaekvartalet Kompetanse AS, som òg er arrangør for Moakonferansen.   MER >