Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Milliardinntekter utelatt fra Jernbaneverkets lyntogutredning
03.05.2013
Seniorrådgiver Frian Årsnes i Pöyry har nylig kritisert Jernbaneverkets samfunnsøkonomiske analyser av lyntog for å være fullstendig feil. Han sier også at ”det var relativt lett å komme frem til resultater som støttet opp under Deutsche Bahns analyse og ditto vanskelig vanskelig å komme fram til resultater som støttet opp under Jernbaneverkets analyse” .

Vi har sett litt nærmere også på de driftsøkonomiske beregningene i Jernbaneverkets lyntogutredning. Det er tankevekkende hvordan Jernbaneverket har lagt forutsetninger som minsker inntektene for høyhastighetsbanene med mange milliarder.
Det dreier seg bl.a. om ekstremt lave billettpriser, veldig lav markedsandel i forhold til fly og utelatelse av gods-, InterCity og annen regionaltrafikk. Sistnevnte står også i skarp kontrast til Stortingets vedtak, som ba om at det spesielt arbeides med høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept.
 
For banen Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger vil driftsinntektene øke med 8,2 mrd kr årlig, fra 2,722 mrd kr til 10,92 mrd kr, med forutsetninger som er mer i tråd med Stortingets anbefalin­ger fra NTP og statsbudsjett i 2009 og 2010. Tilsvarende vil gjelde for andre banestrekninger.
 
Dette viser at høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept ikke bare vil dekke drift og vedlikehold av tog og baner, men også gi et overskudd som betaler ned investeringene.  
 
 
Last ned vårt notat med nærmere oversikt og beskrivelse av dette.