Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Dobbelt så mye til vei som til jernbane?
I flg. regjeringens pressemeldinger om NTP er det til vei totalt avsatt 659 mrd og til jernbane totalt 319 mrd. Dvs. at vei får over dobbelt så mye som jernbane.
Alle pressemeldingene kan lastes ned fra www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/. Hele NTP-en kan også lastes ned herfra.
 
Vi har laget et notat med utdrag fra noen av pressemeldingene, som kan lastes ned.
 
For jernbane er fokuset primært rundt byene og ikke for langdistanse, der de største klimaeffektene og inntektspotensialet for jernbanen ligger.
 
Ingen ting om høyhastighetsbaner i pressemeldingene, men det dukker likevel opp i NTP-ens kapittel «3.4.3 Ambisjoner for jernbanen», dog i et litt langsiktig perspektiv. Se eget oppslag om dette.