Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Tredje rullebane på Gardermoen inn bakdøra?
Spørsmålet om tredje rullebane på Gardermoen er omgått i regjeringens forslag til NTP. For å bli gjennomført utenom behandling i NTP?
På s. 47 i regjeringens forslag til NTP 2018 - 2029 heter det: «Det er selskapets styre som vedtar selskapets investeringer, og Avinors investeringsprogram er ikke en del av investeringsrammen i Nasjonal transportplan.» Men det statlige eierskapet i Avinor forvaltes av Samferdselsdepartementet – og Nasjonal transportplan skal være resultat av en helhetlig tenking omkring transportløsninger i Norge. Og en tredje rullebane er en stor investering, på rundt 19 mrd.
 
Det er derfor underlig å utelate en slik viktig del av debatten. Hvis da ikke nettopp det er hensikten. Miljøbevegelsen og mange andre har motsatt seg tredje rullebane på Gardermoen. Abid Raja sa 27.01.2017: «Venstre er absolutt motstander av dette og kommer ikke til å støtte det i Nasjonal Transportplan. Både miljøhensyn og støyhensyn taler sterkt imot en tredje rullebane, sier Abid Raja, transportpolitisk talsperson i Venstre, til Vårt Land.» http://avisenagder.no/venstre-varsler-toff-motstand-mot-gardermoen-utbygging/Type/NTB/19.1.207965.
 
Dette er også belyst i oppslaget «Utelot rullebane og ble enige» i Dagsavisen 03.03.2017: «Spørsmålet om en utvidelse av kapasiteten til Oslo lufthavn, skal nå i stedet behandles i Avinors eiermelding, opplyser Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.» http://www.dagsavisen.no/innenriks/utelot-rullebane-og-ble-enige-1.931396
 
Når skal i så fall denne eiermeldingen behandles? Og vil Stortinget godta en slik «unnamanøver»?