Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
NTP: Unngå feilinvesteringer, planlegg for høyhastighetsnett.
En konkurransedyktig høyhastighets jernbane har et stort potensiale for person- og godstrafikk på lange og regionale strekninger. Men jernbanen i Norge har alt for lenge vært preget av en bit-for-bit-planlegging, som har ført til mange sterkt begrensende flaskehalser. Risikoen for mange kommende flaskehalser og feilinvesteringer er dessverre også stor. Det kan undergrave markedspotensialet, samfunnseffektene, lønnsomheten og avkastningen for investeringene i jernbanen.

To setninger i kapittel 3.4.3. i regjeringens forslag til NTP kan derfor bli svært viktig. Her bes det om et «strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»
Vi håper at dette perspektivet følges opp, ytterligere understrekes og utvides i den videre behandlingen i Stortinget. Her ligger store muligheter for Norge og norsk jernbane! 
 
 
 
Det er svært viktig med en slik mer helhetlig tenking for strekningsvise utredninger for høyhastighets jernbane – og erkjennelsen av at det haster!
 
Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil gi reisetider på rundt 2 ½ time eller raskere mellom Oslo og alle steder fra Trondheim og sørover knyttet til banenettet – og tilsvarende mot Stockholm og Gøteborg/København.
 
Dette inkluderer 8 – 10 stopp. Et konkurransedyktig tilbud gir høy frekvens, som igjen gjør det mulig å inkludere 18 – 20 stasjoner per strekning, i et varierende stoppemønster. Dette styrker tilbudet i regional- og IC-trafikken med raske tog og mange avganger – og bygger større og sterkere bo-, arbeids- og kompetanseområder.
 
De nye, dobbeltsporete banene vil gi en helt ny kapasitet og regularitet for godstrafikken, samt redusere frakttidene til 5 – 6 timer til Oslo fra Midt- og Vest-Norge, over natta til kontinentet. Denne kombinasjonen av konkurransedyktig person- og godstrafikk er også veldig aktuell å utrede for Nord-Norge.
 
Utredninger viser at slike høyhastighetsbaner kan gi inntekter som dekker drift og vedlikehold av tog og baner, samt nedbetaling av investeringer. Det er viktig at investeringene som gjøres i jernbane ikke undergraver disse mulighetene, men inngår i en helhetlig plan som bygger opp om dem!