Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Kronikk i Stavanger Aftenblad: Lyntoget på sporet til Rogaland
«Nye linjer må både få dobbeltspor med høy kapasitet og dimensjoneres for høy fart», skriver Hallgeir Langeland og Solfrid Lerbrekk i en kronikk i Stavanger Aftenblad 30.05.2017.

«En slik strategi vil øke nytten og inntektene betraktelig. Det vil skape en revolusjon for pendlerne. Samtidig oppnår vi så raske reisetider at folk kan bo eller arbeide utenfor sentraene. Press- og miljøproblemer reduseres. Så å si alle vil ta toget dersom det kan tilby den samme reisetida fra sentrum til sentrum som flyet. Det viser erfaringer fra andre land.»
 
Noen utdrag fra kronikken gjengis også nedenfor:
 

Revolusjon for pendlerne

 En satsing på lyntog i Norge må bidra til distriktsutvikling, større arbeids-, bo- og serviceregioner og bærekraftig mobilitet. Her må vi lære av de beste eksemplene fra utlandet, der lyntoget har skapt økonomisk vekst, ringvirkninger og nye næringsmuligheter, også for mindre stasjonsbyer.
 

Lønnsomhet for samfunnet

 Utredninger fra blant andre Deutsche Bahn om norske baneløsninger viser at nasjonalt tilpasset lyntog kan gi store inntekter og lønnsomhet for samfunnet. Ved å dimensjonere nye toglinjer for 300 km/timen eller mer, vil toget både kunne konkurrere ut flytrafikken og samtidig ha flere stopp underveis og med stor nok kapasitet til både å betjene lyntog og lokaltog. Det ser ut til at Deutsche Bahn får stadig mer rett i sine analyser om lyntoget.

 

Vil takke oss

Det handler om å planlegge og å bygge ut et sammenhengende, effektivt og grønt transportsystem som våre barn og barnebarn vil takke oss for.