Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Utredning Oslo - Stockholm, stadig mer kunnskap
21.09.2017, sist oppdatert 03.03.2020
Norsk Bane AS har gjennom flere år arbeidet med en jernbaneutredning Oslo - Stockholm. Vi utvikler konsepter og planforslag med meget høy detaljering etter en inngående vurdering av alle tenkelige løsninger. Utredningen gjennomføres i flere faser og i nær dialog med berørte kommuner og fylker. Mange steder innarbeider en nå våre planforslag i kommunale arealplaner. Foreslått trasé vil tillate Oslo - Stockholm på 2:40 timer inkludert stopp på 8 av i alt ca. 18 stasjoner, og vil tjene både langdistanse-, regional- og godstrafikken. Våre rapporter gjør i detalj rede for hvorfor vi anbefaler eller fraråder forskjellige traséalternativ, hvorfor det som oftest ikke er mulig eller tilrådelig å bygge om eksisterende spor til kapasitetssterke baner for attraktive reise- og frakttider, og hva som kreves for lønnsommer investeringer med lang levetid. Mens grovere analyser har en tendens til å overvurdere tilbudsforbedringene og undervurdere investeringsbehovet, er vi med vårt materiale og den forankringen vår utredning har lokalt, i ferd med å levere et uunværlig grunnlag for politiske beslutninger.
Dette er resultatene av arbeidet til nå: (oppdatert 21.12.2018)
 
 
Ski - Ørje
 
 
Utredningsfase 1: Konseptutvikling og trasé Ski - Ørje/Töcksfors 
Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Askim på 20 minutt. Rapporten inneholder også en gjennomgang av mulige løsninger for strekningen Oslo - Ski, og av aktuelle korridoralternativ mellom Oslo og Karlstad. Forslag for planjustering/ombygging av Follo- og Østfoldbanen drøftes i rapporten for utredningsfase 2a.
 
Last ned:
 
 
 
 
 
 
Töcksfors - Grums / Säffle 
 
 
Utredningsfase 2a, del 1: Trasé Ørje/Töcksfors - Grums/Säffle 
Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Årjäng på 39 minutt (inkludert stopp på to av i alt fem foreslåtte stasjoner) og Oslo - Säffle på 61 minutt (inkludert stopp på tre av i alt syv foreslåtte stasjoner).
 
Last ned rapportene fra utredningsfase 2a, del 1:
 


Lillestrøm - Kongsvinger - Magnor og Lillestrøm - Bjørkelangen - Setskog 
 
 
Utredningsfase 2a, del 2: Trasé Lillestrøm - Kongsvinger - Magnor og Lillestrøm - Bjørkelangen - Setskog
Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Oslo - Kongsvinger på 38 minutt (inkludert stopp på Lillestrøm og å¨to av i alt fire foreslåtte stasjoner i Glåmdalen) og Oslo - Bjørkelangen på 20 minutt (inkludert stopp på Lillestrøm). 
 
Last ned rapportene fra utredningsfase 2a, del 2: 
 
 
 
 
 
Magnor - Karlstad og Setskog - Karlstad Uavklart finansiering for utredning: Trasé Magnor - Karlstad og Setskog - Karlstad
Innledende undersøkelser er gjennomført, enkelte steder også på detaljnivå (Eda kommune og Kils kommune). Også traséer på østsiden av Värmeln er vurdert, selv om de ikke vises på kartet. Reisetider Oslo - Arvika på ca. 40 - 45 minutt synes mulige.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uavklart finansiering for utredning: Trasé gjennom Karlstad kommune
Undersøkelser er gjennomført på detaljnivå. Det foreligger et planforslag for banen for persontog, og skisser for en parallell bane for godstog utenom Karlstad sentrum. En bane i tråd med planforslaget vil muliggjøre en reisetid Oslo - Karlstad på 65 minutt via Askim, inkludert tre stasjonsopphold.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad grense til Kristinehamn - Örebro - grense til Västmanland

Utredningsfase 2b: Trasé Karlstad grense til Kristinehamn - Örebro - grense til Arboga
Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Karlstad - Örebro på 37 minutt (inkludert stopp på to av i alt fire foreslåtte stasjoner). Planforslaget inkluderer en separat bane for godstog utenom Örebro sentrum, og koblinger til eksisterende banenett. Ny bane Örebro - Arboga vil bli kortere og raskere enn eksisterende, og sikre tilstrekkelig kapasitet også Örebro - Hovsta.
 
Last ned rapportene fra utredningsfase 2b:
 

 
 

Arboga - Västerås - Kungsör


Utredningsfase 2c: Trasé Arboga grense til Örebro - Västerås grense til Enköping og Kungsör grense til Eskilstuna
Planarbeidet er fullført. Foreslått trasé vil f.eks. muliggjøre en reisetid Örebro - Västerås på 28 minutt (inkludert stopp på en av i alt tre foreslåtte stasjoner). Rapporten er i arbeid, og de første 52 sidene er tilgjengelige for nedlasting. Flere kapitler vil følge etter hvert.
 

Enköping - Stockholm / ArlandaUavklart finansiering for utredning: Trasé Enköping - Stockholm / Arlanda
Undersøkelser er gjennomført på detaljnivå. Det foreligger et planforslag for strekningen til Stockholm og skisser for avgreiningen til Arlanda. En bane i tråd med planforslaget vil muliggjøre en reisetid Västerås - Stockholn C på 28 minutt nonstopp, og om lag 4 minutt mer for hvert stasjonsopphold.
 


Enköping - Uppsala og Västerås - Eskilstuna


Uavklart finansiering for utredning: Trasé Enköping - Uppsala og Västerås - Eskilstuna
Innledende undersøkelser er gjennomført, enkelte steder også på detaljnivå (nær Enköping, i Västerås kommune og Eskilstuna kommune). Reisetider Västerås - Uppsala på ca. 25 minutt og Västerås - Eskilstuna på ca. 15 minutt synes mulige.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kungsør - Eskilstuna - Stockholm C 
 
 
 
Uavklart finansiering for utredning: Trasé Kungsör - Eskilstuna - Stockholm C
Innledende undersøkelser er gjennomført, i Eskistuna kommune også på detaljnivå. En reisetid Eskilstuna - Stockholm på 40 - 45 minutt synes mulig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjonen vil bli oppdatert i takt med nye resultater.