Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Uttalelser fra lyntogfora til forslag handlingsprogram jernbane
Lyntogforum Møre og Romsdal og Lyntogforum Vestlandsbanen har begge levert likelydende høringsuttalelser til Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram for jernbanen. I høringsuttalelsen er det bl.a. bedt om en snarlig oppfølging av det klare, enstemmige vedtaket i Nasjonal Transportplan om at «alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett» og «For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»
Lyntogfora påpeker også at til at når det i høringsutkastet foreslås en utsettelse av deler av InterCity-strekningene, er det svært viktig å nytte tiden effektivt til å innpasse InterCity-planene i de strekningsvise utredningene av høyhastighetsbaner som Stortinget har bedt om.
 
Høringsuttalelsene kan lastes ned her:
 
Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram kan lastes ned her.