Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Positivt om høyhastighetsbaner i regjeringsplattformen
Regjeringsplattformen mellom H, Frp, V og Krf inneholder gledelig nytt om lyntog. Under Samferdsel, avsnitt om jernbane, bymiljø og kollektivtransport, side 97, tredje kulepunkt i Granavolden-plattformen av 17.01.2019, sies det klart:

"· Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane i tråd med NTP."
Regjeringsplattformen kan lastes ned her. 
 
I NTP (Nasjonal transportplan 2018 – 2029), heter det bl.a.: «alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett…» og «For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»  Det ble vedtatt enstemmig av Stortinget.
 
Det var positivt at høyhastighetsbaner kom med NTP. At høyhastighetsbaner nå er kommet med også i regjeringserklæringen er enda mer positivt, og klart bindende for alle de fire partiene. At de har to år å få gjort det på før neste valg betyr også rask oppfølging.