Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Prosjektbilde 1
Follobanen - godt grunnlag for viktige tiltak
I januar kunngjorde Bane Nor at Follobanen ikkje vil bli opna før i desember 2022. Det gjev eit godt grunnlag for å rette opp nokre av dei alvorlege funksjonsmanglane til prosjektet.
Norsk Bane AS skreiv i slutten av januar eit brev til Stortinget og Samferdsledepartementet og bad om ein grundig gjennomgang av situasjonen.
 
Det er no ein stor risiko for tilleggsinvesteringar på fleire titals milliardar kroner for å rette opp dei alvorlege funksjonsmanglane til Follobaneprosjektet. Prosjektet gjev ikkje noka løysing for godstogtrafikken, høver dårleg for langdistansetrafikken og løyser ikkje problema på strekningane Ski-Moss og Ski-Mysen.
 
Men på grunn av utsett baneopning finst det no eit godt høve til å rette opp desse manglane til ein rimeleg kostnad. Men det hastar! 

 
 
 
Bildet viser Østfoldbanen ved Solbråten som er ein av dei mange stadene der spora går midt mellom bustadområde. Det er ikkje noka god løysing for godstogtrafikken, særleg når Stortinget ønskjer at store delar av godsfrakta på veg skal bli overførd til sjø og bane.