Tips en venn    aaAA |  SIDEKART

Tips en venn

Du kan tipse andre om artikkelen ved å sende en e-post.
Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Klikk "Send tips" når du er ferdig.

For å sende til flere mottakere: separer adressene med komma.

Mottaker: *
Avsender: *
Kommentar:
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
 
Aksjetegning
Norsk Bane AS har nyleg avsnlutta ein emisjon. Etter alt å døme blir det likevel ikkje lenge til neste.
Styret vurderer fortløpande om ein skal invitere til ein emisjon, og tek gjerne imot meldingar om interesse for aksjar i Norsk Bane AS.
 
Vilkåra for aksjeteikning vil truleg ikkje skilje seg mykje frå vilkåra for emisjonen hausten 2009, jamfør prospektet for kapital­forhøyelsen (1,2 MB).