Norsk bane Nyheter fra Norsk bane Avento CMS 4.0 http://www.norskbane.no 24.03.2017 Kronikk i Klassekampen: Lyntog – et nødvendig klimatiltak Moderne og konkurransedyktige høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil elektrifisere store deler av dagen fly-, bil- og godstrafikk. Utredning viser at høyhastighetsbaner Oslo – Trondheim, Ålesund og Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger alene ville redusere klimagassutslippene med nesten 1,5 mill. tonn CO2 per år. Et nasjonalt nett, og videre til Sverige, vil trolig gi minst den doble effekten. I tillegg vil lyntog kutte avstandsulemper, styrke bosetting, binde Norge tettere sammen, styrke konkurranseevnen og nærings- og samfunnsutvikling. Det er på tide å komme i gang, skriver Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, i kronikken i Klassekampen 16.03.2017 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=271 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=271 19.02.2017 Stavanger, 21.02.17, kl. 19: Høyhastighetsbane over Haukeli Åpent møte 21.02. kl. 19 - 21 Liberal Café på Tou Scene, Kvitsøygt. 25, Stavanger Arrangementet er gratis og åpent for alle. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=269 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=269 03.02.2017 Mye godt om lyntog i mange partiers programforslag 03.02.17 Vi har laget en oversikt over partienes programforslag ang. høyhastighetsbaner/lyntog. Fem partier (KrF, V, SV, MDG g Rødt) har med viktige formuleringer om hh-baner. Tre partier (H, Frp og Sp) har ikke med hh-baner. Ap legger frem sitt programforslag 7. – 8. februar, og vi venter nå spent på det! http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=268 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=268 25.01.2017 Kronikk i TU: Lyntog er smart for både Kina og Norge 25.01.17 Teknisk Ukeblad har i utgåva si den 24.01.17 publisert ein kronikk av Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS. Der gjer han mellom anna greie for ein del særtrekk i norsk samferdsle som vil gjere investeringar i eit nasjonalt høgfarts-banenett spesielt interessante. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=265 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=265 03.01.2017 Nå åpner Kina en av verdens lengste lyntog-ruter Er bare begynnelsen. Det er knappest mulig å forstå omfanget av infrastruktur-utbyggingen i Kina de siste årene. Veier, jernbane, undergrunnsbaner og bygninger er kommet på plass i rekordtempo, skriver DN 02.01.2016 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=264 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=264 27.09.2016 Viktig åpent møte om lyntog, Bergen 13.10. Se program. Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli inviterer til åpent møte med mange spennende foredragsholdere i Litteraturhuset i Bergen 13. oktober kl. 18 - 21. Seminaret er gratis. Velkommen til et interessant møte om et viktig tema! http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=263 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=263 27.09.2016 Viktig åpent møte om lyntog, Ålesund 12.10. Se program. Lyntogforum Møre og Romsdal inviterer til åpent møte 12. oktober kl. 15 – 18 i bystyresalen, Ålesund rådhus, med mange spennende foredragsholdere. Seminaret er gratis, men av hensyn til servering ønsker arrangørene en oversikt over antall deltakere og oppfordrer derfor til påmelding via linken i programmet. Velkommen til et interessant møte om et viktig tema! http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=262 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=262 23.02.2016 Kronikk: Stavanger og Rogaland må på banen, lyntogbanen Framtiden går på skinner, det vet vi i Venstre, skriver Erik Hammer, politisk nestleder Stavanger Venstre og varamedlem bystyret i en engasjert og informativ kronikk i Rogalands avis 22.02.2016. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=258 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=258 08.01.2016 Broen til framtiden. Miljøkonferanse 19.02. om bl.a. lyntog 8.1.16 Broen til framtiden er en årlig konferanse som samler folk på tvers av organisasjoner for å bygge den folkelige mobiliseringen som må til for å omstille Norge til et fornybart land. Under sesjonen ”Transportsektoren – hvordan skal vi reise klimavennlig?” blir sykkel, elektriske ferger og høyhastighetsbaner hovedtemaene, sistnevnte ved innlegg av daglig leder i Norsk Bane AS, Jørg Westermann. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=257 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=257 06.01.2016 Planer for togtunnel Tallin – Helsinki følges opp 06.01.2016 Finland og Estland har blitt enige om å undersøke mulighetene for å bygge en togtunnel under Finskebukten mellom Helsingfors og Tallinn. http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=256 http://www.norskbane.no/Default.aspx?menu=4&id=256