På spørsmålet: ”Bør Norge bygge ut lyntog?”, er leserne bedt om å krysse av på tre svaralternativ:
  • Ja, her bør vi tenke miljø og kommunikasjon fremfor penger
  • Ja, men kun hvis det blir lønnsomt.
  • Nei, bruk pengene på andre ting!
 
 
Bare 9 % svarer nei, mens 72 % støtter svaralternativ 1 og 19 % svaralternativ 2 ovenfor. Altså 72 % for lyntog uansett og hele 91 % hvis det i tillegg er lønnsomt.
 
Antallet personer i slike uhøytidelige undersøkelser er ikke så høyt, her 1.634, og det kan stilles spørsmål om hvor representativt utvalget som har besvart er. På den annen side, ville man kanskje tro at artikkelens ellers noe negative vinkling og spørsmålsstilling heller ville påvirket folk i mer negativ enn positiv retning.
 
Resultatet er også en bekreftelse av tidligere intervjuundersøkelser og erfaringer:
 
En intervjuundersøkelse som Urbanet analyse utførte blant flypassasjerer på noen ulike strekninger i Norge i 2009, viste også at mellom 75 – 95 % av disse ville velge tog fremfor fly ved reisetider med tog på rundt 2 1/2 time [1].
 
En meningsundersøkelse som Respons Analyse utførte på vegne av Aftenposten i 2010 viste at 2/3 av Norges befolkning synes det er riktig å satse på lyntog [2].
 
Internasjonale erfaringer viser at med ca. 3 timer mellom endestasjonene, foretrekker minst 50 – 60 % av de reisende lyntog framfor fly. Med reisetid på 2 1/2 time eller raskere, velger 75 – 90 % tog framfor fly.
 
 
 
Illustrasjonen er hentet fra VGs nettsider om saken. Den kan også lastes ned i større oppløsning i linken ovenfor.

Undersøkelsen ble lagt ut i forbindelse med en artikkel i VG som ikke lenger er tilgjengelig på VGs nettside. Artikkelen hadde nettstedsadressen http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10110835. Istedenfor er artikkelen blitt byttet ut med en annen artikkel, med dato 4.6.13, men med samme innhold som en artikkel i VG i desember året før. 
 


 
___________