I tillegg har forslaget som kom på førsteplass, om helhetlig planlegging og utbygging av veier, mye til felles med hvordan vi tenker helhetlig planlegging og utbygging av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity- og godstrafikk – i stedet for den klattvise planlegging og utbygging av jernbane som foregår i dag.
 
Forslaget som fikk flest stemmer (1146) var:
«Bygge helhetlig fra A til B. Ikke klattvis og delt. Bruke statlig styrerett til å stoppe kommunale innsigelser for stamveier og nye motorveier. Øke bevilgninger for etterslep av vedlikehold. Korte ned tiden for planlegging og gjennomføring av veiprosjekt.»
(Vår kommentar: Helhetlig planlegging må etter vårt skjønn samtidig løses gjennom god medvirkning fra bl.a. berørte kommuner.)
 
Nest flest stemmer, 546, fikk:
«Det som er mye viktigere enn asfalt er å oppgradere jernbanen og få på plass lyntog mellom de største norske byene, og folk som tilpasser seg dette.»
 
På «bronseplass», med 533 stemmer:
«Få tungtransporten over på jernbaneskinner og gjør det dyrere å kjøre trailer på veg.»
(Vår kommentar: Med lyntog i flerbrukskonsept vil godstrafikken, med nye dobbeltsporete baner, få en helt ny kapasitet, kvalitet og regularitet. Det vil gi en helt ny markedssituasjon for godstrafikk på bane og grunnlag for store overføringer av godstrafikk fra vei til bane.)
 
På fjerdeplass, med 363 stemmer, kom:  
Raske tog Bergen – Oslo - Stockholm og Trondheim – Oslo - København.
 
Hele oppslaget i Aftenposten kan lastes ned her.
 
 
Dette er igjen et klart uttrykk for folk sin interesse i at det nå gås raskt videre med realisering av lyntog i flerbrukskonsept i Norge.
 
En spørreundersøkelse om lyntog blant VGs lesere 04.06.2013 viste også at72 % av VGs leserne vil ha lyntog. En intervjuundersøkelse ved Urbanet analyse i 2009 viste også at mellom 75 – 95 % av flypassasjerene ville velge lyntog fremfor fly ved reisetider med tog på rundt 2 1/2 time.

Gjennom bl.a. vår utredning med Deutsche Bahn International finnes det allerede detaljerte planer. Folket har viljen, og Norge har evnen. Hva med Stortinget og regjeringen?