Vi inviterer nåværende og framtidige aksjonærer til en kapitalforhøyelse for å styrke arbeidet for realisering av høyhastighetsbaner i Norge. Invitasjonen har følgende bakgrunn:
 
Norsk Bane AS har i mange år gitt faglig funderte bidrag til debatten om jernbanens utvik­ling i Norge. Den omfattende utredningen til Deutsche Bahn, som Norsk Bane AS ga i oppdrag i januar 2008, har trolig hatt stor betydning for Stortingets offensive vedtak i Nasjonal Transport­plan 2010 – 2019. Der ber en om videre utredninger med sikte på bygging av høyhastighetsbaner, og om å dra veksler på Norsk Bane AS sitt arbeid.
 
Nå gjelder det å arbeide for en effektiv oppfølging av stortingsvedtaket. Norsk Bane AS har tidligere vist at veldokumenterte innspill kan gi oppdrift til ei positiv politisk utvikling. Det skal vi fortsette med!
 
Stortinget har bedt om omfattende undersøkelser og et godt beslutningsgrunnlag innen 2013. Blant annet skal en finne ut hvor flere tusen kilometer bane skal gå. Her vil Norsk Bane AS sin kompetanse og database ha stor verdi. Men da må selskapet også ha større ressurser. Vi går nå inn i en stadig mer omfattende politisk og planfaglig prosess. Skal Norsk Bane AS fort­satt sikre ambisiøse resultater og et høyt tempo, må selskapet bli mer slagkraftig.
 
Det gjelder framtida for Norge. Ikke noe annet tiltak vil redusere avstandsulempene så mye som et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner. Samtidig vil det gi kraftige kutt i klima­gass­utlipp og trafikkuykker, og dette med investeringer som finansierer seg selv.
 
Norsk Bane AS har i dag 348 aksjonærer. De forstår hvordan høyhastighetsbaner vil bygge landet og bidra til utvikling i regionene som blir knyttet til banenettet. Prospektet for kapital­forhøyelsen (1,2 MB) viser hvorfor det bør bli flere aksjonærer og hvordan man blir det. Eller hvordan man øker sin nåverænde aksjepost. Tegningfristen er 8. desember 2009.