Norsk Banes utredninger viser at høyhastighetsbanene Dovresambandet (Oslo – Trondheim, Ålesund) og Vestlandsbanen (Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger) alene vil redusere klimautslippene med 1,5 millioner CO2-ekvivalenter per år. Hele det nasjonale nettet vi arbeider for, vil trolig redusere utslippene med rundt det dobbelte.

 
Banene er planlagt i et flerbrukskonsept for langdistanse og regional persontrafikk og for godstrafikk. Svært attraktive reise- og frakttider vil bidra til en elektrifisering av store deler av dagens fly-, bil- og trailertrafikk, fordi tog blir et bedre alternativ. Samtid vil høyhastighetsnettet har stor betydning for den videre nærings- og samfunnsutviklingen i landet: En bærekraftig og fremtidsrettet investering på mange måter.
 
Broen til framtiden 2016 finner sted:
fredag 19. februar 2016 kl. 9-15 
på Folkets hus, Oslo.
 
Konferansen er gratisPåmeldingsfristen er tirsdag 2. februar.
For mer om programmet og for påmelding, gå tilhttp://broentilframtiden.com/konferanser/
 
Organisasjonene bak Broen til framtiden er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Skaperverk og Bærekraft, Concerned Scientists Norway, Parat, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, og For Velferdsstaten.