Kronikken peikar mellom anna på det store marknadsgrunnlaget for lyntog i Noreg, at høgfartsbaner i eit fleirbrukskonsept vil styrke godstrafikken på bane, at klimaverknadene som følgje av redusert fly-, trailer- og langdistanse biltrafikk vil bli store og at banene vil ha store positive verknader for både by og land.

 «For alle som bur i distrikta, er dagens lange reiser til og frå flyplassane tungvinte. Lyntog kor ein gå av og på undervegs, vil gje distrikta endå kortare reisetid enn byane ved endepunkta, medan det er motsett på fly. Dagens flybaserte samferdsle verkar sentraliserande.»

Last ned kronikken frå Klassekampen sine nettsider her: https://klassekampen.no/utgave... (log in).

Eller berre teksten i pdf her