Alle pressemeldingene kan lastes ned fra www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/. Hele NTP-en kan også lastes ned herfra.

Vi har laget et notat med utdrag fra noen av pressemeldingene, som kan lastes ned.
 
For jernbane er fokuset primært rundt byene og ikke for langdistanse, der de største klimaeffektene og inntektspotensialet for jernbanen ligger.
 
Ingen ting om høyhastighetsbaner i pressemeldingene, men det dukker likevel opp i NTP-ens kapittel «3.4.3 Ambisjoner for jernbanen», dog i et litt langsiktig perspektiv. Se eget oppslag om dette.