Hermstad skriver videre bl.a.:  
 
Dersom de som står bak denne transportplanen hadde sittet med ansvaret for utviklingen av transportsystemet for vel hundre år siden, ville de sannsynligvis foreslått et gigantisk løft for hestetransporten: Flere staller, dobbeltspor for hestekjerrer, kanskje et eget avlsprogram for å utvikle sterkere hesteraser. Tiltak for mer effektiv håndtering av hestemøkk i byene. Slike tanker var like bakstreverske på 1880-tallet som Stoltenbergregjeringens tenkning om Norges infrastruktur er det i denne fremtidsplanen. Det legges ikke til rette for det nødvendige skiftet fra et samfunn der folk tvinges til å velge bil og fly, til et samfunn der folk får oppleve godene ved et fleksibelt og konkurransedyktig jernbanetilbud.
 
Dermed unnlater de å si noe om hvilket samfunn vi skal ha om 15, 20 eller 25 år. Men hvis vi skal ta klimaendringene på alvor, kan vi ikke planlegge for et samfunn som baserer seg på en betydelig vekst i flytrafikken frem til 2040.
Hvis vi fortsatt ønsker mobilitet, er høyhastighetstog den eneste realistiske teknologien for reiser under 1000 km. Å lage langsiktige transportplaner i 2013 uten satsing på høyhastighetstog, gjør Norge til et mindre framtidsrettet land enn Tyrkia, Marokko, India og Vietnam.
 
Hele innlegget kan leses her: 
Bilde: Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender. Foto: FIVH.