Møtet i Bø:

title= 
Ordfører i Bø.  Olav Kasland ønsket velkommen og ledet møtet.
 

 
title= 
 ”Bygg landet. Bygg høyhastighetsbaner.”, sierOla Elvestuen, leder av Stortingets Miljø- og energikomité og nestleder i Venstre    
 

 

title= 
 Nestleder i Natur og ungdom, Gaute Eiterjord, med klart budskap: ”Lei av å vente på klimakutt og toget. Ta grep, med høyhastighetsbaner, nå”
 

 

title= 
Tilhørerne deltok aktivt i debatten etter innlederne og ba om politisk handlekraft for gjennomføring av utbyggingen snarest mulig. Her ved Arne-Steinar Melhus

 

For hele programmet: se

Thor W. Bjørlos innlegg på vegne av avdeling Telemark i  Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, kan lastes ned her.

 

             

Møtet i Ålesund:

 

Lederen i Sunnmørsposten 2. juni omtalte møtet i Ålesund bl.a. slik:

For å sikre klima og konkurransekraft

Sverige planlegger lyntog mellom de tre største svenske byene Stockholm, Göteborg og Malmö, og EU skal tredoble sitt lyntognett innen 2030. Før eller seinere kommer Norge også til å prioritere høyhastighetsnett. Lyntogforum Møre og Romsdal jobber for at den dagen Norge er klar til å satse, så skal denne regionen bli med på toget.
 
Møre og Romsdal er et av landets fremste eksportfylker (...)
 
Sveriges satsing på lyntog blir blant annet begrunnet med behovet for å styrke bedriftenes konkurransekraft.
 

Onsdag inviterer Møre og Romsdal Lyntogforum til åpent møte i Ålesund for å orientere og mobilisere til innsats. Informasjon er nødvendig for å kunne ta de rette avgjørelsene. Om et par år skal ny nasjonal transportplan vedtas, og det er mange forhold som skal avklares før den tid. Vi i nordvest må passe på at de vurderinger og valg som blir gjort sentralt, også kommer vår landsdel til gode. Det er gledelig at vi har lokale politikere og næringslivsfolk som engasjerer seg for å finne klimavennlige og framtidsretta løsninger på transportutfordringene. Lyntog kan styrke konkurransekrafta og gi klimagevinst, ikke minst fordi mer av godstransporten kan gå på skinner.

Se hele lederen her.

 

Hele programmet i Ålesund, se: www.norskbane.no/LyntogforumMRApentMote3Juni2015   

Innlegget til Thor W. Bjørlo på vegne av Lyntogforum M&R, kan lastes ned her.