Det var meget stor interesse for seminaret, med ca. 80 deltakere.  Under oppsummeringen ble det gitt veldig positive tilbakemeldinger på det som ble presentert, og uttrykt stor entusiasme for å følge opp det videre arbeidet.
 
Et fyldig referat fra seminaret finnes i Sunnmørspostens papirutgave for 10.02.11 (707 kB).
 
I frokostseminaret deltok bl.a. prosjektleder Ottmar Grein fra Deutsche Bahn. Han er en meget erfaren rådgiver og prosjektleder innen høyhastighet internasjonalt. Han har tidligere ledet en mengde prosjekt i en rekke land; Tyskland, Spania, Sveits, Kina, Taiwan, Sør-Korea, Malaysia, Tyrkia, Canada m.m.
 
Videre innledet fylkesvaraordfører Svein Roseth, adm. dir. Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand BRLT AS, adm. dir. Knut Flakk i Flakk Holding AS, markedssjef Lars Berg Giskeødegård i Momentium AS, daglig leder Jørg Westermann og kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo i Norsk Bane AS.
 
Last ned invitasjonen som pdf-fil.
 
Last ned innledningspresentasjonen.
 
 
 
Se referatet fra Sunnmørsposten for kort oppsummering av Flakk og Giskeødegård sine innlegg, som ikke var basert på Power Point. I stedet for å legge ut Westermanns innlegg om traseen henvises til den mer fyldige beskrivelsen i rapporten nedenfor.
 

Deutsche Bahns rapport om høyhastighetsbane til Møre og Romsdal, med trasébeskrivelse, trafikkprognoser, bedriftsøkonomiske kalkyle og samfunnsøkonomisk vurdering, kan du lese her:
 
 
Banen Dombås - Ålesund planlagt i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk i samsvar med Stortingets anbefaling i Nasjonal Transportplan.