Ved fullstendig finansiering gjennom statlig egenkapital og en prosjektperiode på 30 år kan man riktignok ikke fullstendig innfri det statlige avkastningskravet på 4,5 % per år på statlig kapitalinnsats, men likefullt oppnå en positiv avkastning for både Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen/Haugesund/Stavanger. For en ny linje Oslo–Trondheim er det beregnet en avkastning av den statlige kapitalinnsatsen på 4,2 % per år, for Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger er det 2,4 % per år.

Her må man være oppmerksom på at alle anleggskostnader til ny bane Oslo–Drammen via Majorstua og sporomleggingen i Oslo S (til sammen ca. 40 mrd. NOK), samt til ny strekning Drammen–Notodden i sin helhet er belastet Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger. Det skyldes at andre strekninger vest og sørvest for Oslo til nå ikke er ferdig utredet. Den nye banen Oslo–Drammen–(Notodden) vil likevel også være nødvendig for raske togtilbud mellom Oslo og Vestfold, Grenland og Sørlandet (via Vestfold og via Notodden). Det tilsier en fordeling av anleggskostnadene for Oslo–Drammen–(Notodden) på de prosjektene som vil ha nytte av den nye banen, noe som vil gi høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og en høyere forrentning av den statlige kapitalinnsatsen for Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger. Dette vil bli nærmere vurdert når utredningen av tilslutningsstrekninger mot Vestfold, Grenland og Sørlandet er avsluttet.
 
Last ned sammendraget her (0,1 MB) (oppdatert 26.05.09)