Samferdselsgruppen til Natur og Ungdom har i høst vært på togturné i Sør-Norge. Formålet med turneen var å spre budskapet om fordelene med tog. De ville fokusere på nordmenns reisevaner. De oppsummerer blant annet med: 

 
Enda flere ville valgt tog om pris og reisetid hadde blitt redusert og dersom avganger og kapasitet hadde økt.
 
Nordmenn er europamestre i flyreising. Vi ligger på førsteplass når det kommer til innlandsflyvninger per innbygger. Slik kan vi ikke fortsette!
 
De mest trafikkerte flyrutene i Norge i dag er strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Dette er strekninger som også har tog som reisealternativ. Mange velger likevel fly fremfor tog på grunn av kortere reisetid.
Å redusere antall flyreiser og erstatte reisen med tog er det beste klimatiltaket vi som enkeltpersoner kan gjøre. Men i dag er togtilbudet i Norge for dårlig. Det er ikke et reelt alternativ.
 
Regjeringen er nødt til å satse på høyhastighetstog slik at tog kan bli konkurransedyktig med fly.
 
I andre europeiske land, som blant andre Sverige og Frankrike, har en sterk jernbane lenge vært en stor satsing.
 
Her i Norge planlegger man derimot å bygge store motorveier og en tredje rullebane på Oslo lufthavn diskuteres. At Norge prioriterer «monstervei» og rullebaner som skal stimulere til økt flytrafikk fremfor et bedre togtilbud, er helt bak mål.
 
Fremtidens fremkomstmiddel er tog, ikke fly!
 
Hele innlegget kan lastes ned her.
 
 
Illustrasjon: Samferdselsgruppa i Natur og Ungdom v/ Matilde Løvvik (20), Even Mjaaland (21), Lea Nesheim (18), Morten Hansen (19) og Johanne Frost Klepp (21). Foto: Natur og Ungdom