- Vi begynte å se nærmere på Jernbaneverkets analyse fordi resultatene var helt annerledes enn det Deutsche Bahn kom til i sin analyse, forteller han.

Deutsche Bahn har nemlig konkludert med at lyntog vil være en svært god investering for Norge, og nå gir Pöyry tyskerne langt på vei rett i det.


Det kan nesten se ut som om Jernbaneverket har forsøkt å påvirke en politisk beslutning i stedet for å produsere de billigste alternativene for lyntog. I så fall har Jernbaneverket fratatt politikerne en reell beslutningsmulighet. Da opptrer Jernbaneverket som en politiker og ikke som en faginstans, sier han.

Se evt. hele intervjuet med Årsnes 02.04.13 i Dagsavsien: http://www.dagsavisen.no/samfunn/frykter-politiske-milliardtabber/, fulgt opp i flere andre aviser. Eller faksimile av oppslaget i Bergens Tidende.

I et innlegg i Dagens Næringsliv 06.04.13 presiserer Årsnes dette ytterligere:
Min interesse for Haukelialternativet våknet fordi både Deutsche Bahn og Jernbaneverket hadde dette alternativet med i sine utredninger, men disse to utrederne kom frem til diametralt forskjellig resultat. Begge kunne umulig ha rett. I en analyse av tallmaterialet ble det ganske klart at det var relativt lett å komme frem til resultater som støttet opp under Deutsche Bahn’s analyse, og ditto vanskelig å komme frem til resultater som støttet opp under Jernbaneverkets analyse. http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2591596.ece


Illustrasjon: Utklipp av oppslag i BT 03.04.2013.