Program, med lenkar til presentasjonane i pdf:

11:30 Velkomen. Presentasjon av Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli.
v/nestleiar i avd. Rogaland og ordførar i Sauda, Asbjørn Birkeland.
 
11:40 Vestlandsbanen over Haukeli – eit nasjonalt og regionalt nøkkelprosjekt
v/dagleg leiar i Norsk Bane, Jørg Westermann
 
12:00 Vestlandsbanen – status og framdrift. Saman står vi sterkare.
v/sekretær i Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, kommunikasjonssjef i Norsk Bane, Thor W. Bjørlo
 
12:20 Spørsmål/debatt/oppsummering
 
12:30 Slutt
 
Møtet ble arrangert i samband med påfølgande generalforsamling i Norsk Bane AS same sted.