Generalforsamling i Norsk Bane 13.06.2017

Norsk Bane AS holdt ordinær generalforsamling på Kløver hotel i Sauda, 13.06.2017, kl. 13:30 – 16:00. I forkant av generalforsamlingen, hadde Lyntogforum Vestlandsbane over Haukeli et godt besøkt åpent møte same sted, jfr. eget oppslag.

Generalforsamlingen gjorde slikt valg av styre:

Kjell Stundal, leder

Renate Nedregård, nestleder

Einar Helleland Berger

Georg Stub

Ingrid Marie Kjelland

Einar Velde

May Britt Tabak

Jon Rikard Kleven