Vedtaket i hovedutvalget for samferdsel gjør det klart at Telemark sterkt ønsker å ha med Rogaland og Hordaland fylkeskommuner.
 
- Vi trenger en kraftfull allianse, med politikere og næringsliv langs hele Vestlandsbanen, dersom vi skal lykkes. Derfor håper vi at Hordaland og Rogaland også vil engasjere seg i lyntogforum, sier Dahl Eide.
 
Dahl Eide viser også til utredningen om Telemarkslinken, som Norsk Bane nylig la fram, og som forbinder Vestlandsbanene over Haukeli med Grenland/Vestfoldbanen og ny, kystnær Sørlandsbanen. 
 
- Denne rapporten er et kinderegg på skinner, sier hun, og utdyper:
 
– Det vil for eksempel bare ta 58 minutter å reise med tog fra Skien til Oslo, og omtrent 2 timer til Stavanger eller Bergen. Samspillet med Vestlandsbanen og koblingen til Vestlandsbanen vil gi enormt raske forbindelser internt i Telemark og til regionene rundt, spesielt med en videreføring via Stathelle og Kragerø til Sørlandet. Da vil Grenland bli et knutepunkt for jernbane, med raske og hyppige avganger og maksimalt en times reisetid til en av de ti nye togstasjonene i Telemark. Til Oslo vil man kunne velge mellom minst 4 avganger per time – to via Vestfold og to via Notodden og Kongsberg, påpeker hun.
 
Saken skal behandles videre i fylkesutvalg og fylkesting i oktober.
 
Se hele oppslaget i Varden her.