Les kommentaren i Aftenposten her (som andre innlegg på samlesida)

Eller les kommentaren nedanfor:

Hjemmeblind om lyntog

Det er fint at Aftenposten på lederplass 30. april støtter rask jernbane mellom Oslo og Stockholm. Men det er skivebom å avslutte med: «Hurtigtoget til Stockholm har et annet passasjergrunnlag og dermed en helt annen realisme i seg enn luftslottet Nord-Norge-banen og planene for nye lyntogtraseer over fjellene til Bergen, Stavanger og Haugesund.»

Her er avisen «hjemmeblind» for passasjergrunnlaget innenlands.

Avisen viser til 12 fly daglig i hver retning og kort luftlinjeavstand på 41 mil Oslo–Stockholm. Men aktuelle lyntogtraseer innenlands er kortere og passasjergrunnlaget høyere.

Langs Oslo–Trondheim/Ålesund var det 48 daglige flyavganger i hver retning i 2019. Langs Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger 93. Luftlinje Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger er 31 mil, Oslo – Trondheim 39 mil.

Oslo–Stockholm hadde 1,4 millioner flyreisende i 2019, Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger 4,7 millioner, Oslo–Trondheim/Ålesund 3,1 millioner, pluss 4,7 millioner videre til/fra/i Nord-Norge.

Landet trenger moderne, lønnsom og rask jernbane mellom våre største byer – gjerne også mot Stockholm og København. Et slikt høyhastighetsnett vil ha enorm betydning.

Beate Marie Dahl Eide, leder Lyntogforum i Vestfold og Telemark og ordfører i Seljord kommune

Eirik Faret Sakariassen, leder Lyntogforum i Rogaland og formannskapsmedlem i Stavanger kommune

Thor Haakon Bakke, leder Lyntogforum i Vestland og samferdselsråd i Bergen kommune

Tore Johan Øvstebø, leder Lyntogforum i Møre og Romsdal og leder av planutvalget i Ålesund kommune

Jon Halvor Midtmageli, leder Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa og ordfører i Øyer kommune

Thor W. Bjørlo, sekretær, Lyntogfora

Illustrasjonen viser kor mange fly som gjekk på kvardagar i 2019 mellom Aust- og Vestlandet. Med Vestlandsbanen, eit planlagt høgfartssamband mellom ytterpunkta Oslo, Skien, Bergen, Haugesund og Stavanger, vil ein kunne tilby togreisetider på om lag 2,5 timar mellom desse byane. Illustrasjonen viser ikkje fly Bergen - Stavanger, Bergen - Kristiansand, Oslo - Kristiansand og einskilde andre samband der ein òg vil etablere attraktive togtilbod med Vestlandsbanen. Sjå meir informasjon her.