Etter vår mening bør det også vurderes å legge til rette for en raskere fremdrift og ferdigstilling enn det Jernbaneverket så langt har basert seg på.  

Norsk Bane og Deutsche Bahn har jobbet grundig med å utarbeide alternative planer Oslo - Ski (og videre til Moss og Halden) som både ivaretar Stortingets forutsetninger om høyhastighet og vil gi langt bedre løsninger for IC- og lokaltrafikken i flerbrukskonsept. Vi har kommet svært langt i detaljeringen og kan ferdigstille traséarbeidet i løpet av kort tid om det legges til rette for prosesser som åpner for slike alternative løsninger.
 
Høringsuttalelsen med de to foregående skrivene som vedlegg kan lastes ned her (2,8 MB).

Bildet er fra søndre del av Ski stasjon.