I kronikken går de nærmere inn på det store markedet det faktisk er for høyhastighetsbaner i Norge, hvorfor det er langdistansetrafikk i høy fart som gir de beste resultatene og hvordan det også kan kombineres med en effektiv og attraktiv regionaltrafikk. De avslutter med:

EU vil tredoble persontrafikken på høyhastighetsbaner og doble godstrafikken på bane innen 2050, som del av sin European Green Deal. Mens veiavgifter skal økes drastisk etter prinsippet «forurenser betaler».

Klima er den viktigste jobben, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Det er på tide å omsette fine ord til konkurransedyktige og klimavennlige jernbanespor.


Les hele kronikken i Nationen her!

Last ned kronikken som pdf-fil!


Kronikken er levert av:

Beate Marie Dahl Eide, leder Lyntogforum i Vestfold og Telemark

Eirik Faret Sakariassen, leder Lyntogforum i Rogaland

Thor Håkon Bakke, leder Lyntogforum i Vestland

Tore Johan Øvstebø, leder Lyntogforum i Møre og Romsdal

Jon Halvor Midtmageli, leder Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa

Thor W. Bjørlo, sekretær Lyntogforum