Norsk Bane AS har utarbeidet et notat om Jernbaneverkets høyhastighetsutredning etter utlysingen for fase 3 den 17.11.10 og endringene av 02.12.10.