Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (bildet) er leder i Lyntogforum Møre og Romsdal