Norsk Bane AS har i går sendt et detaljert og rikt illustrert notat (2,6 MB) til Samferdselsdepartementet. Notatet forklarer hvorfor store deler av Oslo - Ski må bygges på nytt hvis en ikke gjennomfører et helhetlig planarbeid. Påstandene fra Jernbaneverket er ikke riktige og vil kunne ha svært alvorlige konsekvenser.

Bildet viser Østfoldbanen like nord for Kolbotn. En helhetlig planløsning vil i motsetning til Jernbaneverkets planer også gi betydelige reisetidsbesparelser for reisende mellom Oslo og stasjonene i Oppegård kommune og nordre del av Ski kommune.

Les også vår oppfordring av 11.1.2010 til Jernbaneverket om å gjennomføre et nytt planprogram for Oslo - Ski.