Klimaaksjonen framhevar at den rådande vegpolitikken er i strid med avgjerande mål for klima og natur, og ein heller bør styre investeringane mot vegar for lågare fart og moderne jernbane mellom landsdelane: "La oss binde landet sammen med høyhastighetsbaner og ikke høyhastighetsveier."

Les heile kronikken i Nationen!