Les faksimile av hele kronikken.
 
Kronikken bygger på et litt mer omfattende notat. Hele notatet kan lastes ned her.
 
 
 
 
Bildet viser illustrasjon og overskrift  for kronikken i Nationen.