Soland refererer interessante historiske detaljar, og gjer merksam på at "en ny og oppdatert utredning av Vestlandsbanen over Haukeli [nå] er på trappene". Han ser fram til den politiske utviklinga og til Stavanger kommune sitt bidrag til finansieringa.

Les heile innlegget i Stavanger Aftenblad!


Biletet er frå jernbanestasjonen i Stavanger. Vestlandsbanen sine spor i retning Haugesund, Bergen, Skien og Oslo er planlagde bakom lokaltoget på biletet, første del omtrent der det i dag går eit spor i tunnel mot Vågen, men så i ei meir vestleg retning, der fjelloverdekninga blir større.