Sp har foreløpig ikke noe om høyhastighetsbaner i programforslaget, men er innholdsmessig i nærheten gjen­nom formulerin­gen om at «toget skal kunne konkurrere med fly og veigående trafikk om å være et attraktivt transporttilbud mellom landsdelene».

Ap har det foreløpig ikke, men et styrket fokus på klima- og distriktspolitikk i programmet. Imidlertid har mange arbeiderpartipolitikere knyttet til lyntogfora varslet om innspill til programkomiteen om høyhastig­hets­baner. Det gjør at vi er spent på programforslaget som skal bli lagt fram rundt 9. – 10. februar.

Frp har foreløpig ikke noe om høyhastighetsbaner, men nærmer seg kanskje gjennom å uttrykke ønske om jernbane med «høy hastighet» mellom landsdelene.

H har foreløpig heller ikke noe, men noen formuleringer om jernbane og transport en kanskje kan bygge videre på. 

Se mer detaljert oversikt over de konkrete forslagene i partienes partiprogram her.