Dette skriver  Eirik Faret Sakariassen, ny leder i  Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i Rogaland, nestleder  Asbjørn Birkeland, avtroppende leder  Arne-Christian Mohn, medlem Alexander Rügert-Raustein og sekretær Thor W. Bjørlo i en kronikk i Stavanger Aftenblad 15.04.2020

Kronikken kan lastes ned her. 
 
 
Illustrasjon: Vestlandsbanen over Haukeli – mellom Stavanger, Haugesund og Bergen i vest til Oslo i øst – vil i stor grad erstatte flytrafikken. Som vil være godt for både godsfrakt, regional utvikling og klima/miljø. Foto: Norsk Bane