Dersom vi virkelig mener alvor med å lette presset på prisene i Oslo, behøves det en helt annen medisin enn streng kredittlovgivning. Da må vi jobbe for å snu sentraliseringsbølgen som har ridd Norge i flere tiår. En sentraliseringsbølge som har tappet byer og distrikter for viktige offentlige arbeidsplasser. Når arbeidsplassene flytter, da flytter folk etter. Politi, post, helse, toll, skatt, ja stort sett det meste av offentlige tilbud er systematisk rasjonalisert og sentralisert i mange år.

 
Det foregår en voldsom verdiskapning mange andre plasser enn Oslo, og bedrifter som er viktige for norsk eksportindustri ligger spredt rundt i hele landet. På mange av disse plassene er det i dag problematisk å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Kommunene trenger et variert arbeidstilbud for at familier skal etablere seg. Jobb til begge er viktigere enn jobb til én.
 
Da Victor Normann i sin tid forsøkte å ta tak i problemstillingen, og ville flytte enkelte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden, protesterte Oslofolket. De ville ikke ut av byen. De ville ikke ut til billigere hus, full barnehagedekning, lav kriminalitet, og friskere luft. De ville jobbe i Oslo, klage på køer, dårlig luft, og boligpriser som gjør det umulig å etablere seg.
 
Det er på tide at myndighetene ser etter helt andre løsninger. Det må bygges skikkelige veier i hele landet. Jernbanen må utvikles, og lyntogutbyggingen må komme i gang fortest mulig. Vi må knytte landet vårt mye tettere sammen med effektive transportruter. Den planlagte lyntogbanen mellom Oslo og Bergen vil åpne opp landet vårt på en helt ny måte. Da kan man bo på «landet» og pendle til Oslo, eller Bergen, dersom man vil det. Det vil bli mulig å delta på kulturarrangementer i byene, og likevel sove i sin egen seng samme natt.
 
Og bare tenk hvor mye enklere det vil bli å oppleve det vakre landet vårt, uten å sitte timesvis i bil på dårlige veier. Et par timer på toget fra Oslo, og vakre Hardanger møter deg i all sin prakt. Tenk å sette seg på toget, oppleve fruktblomstringen i Hardanger, og spise middag hjemme samme dag.

Framtidas løsninger finnes, det gjelder bare å ta dem i bruk. Først da får vi gjort noe effektivt med både miljø, boligpriser, og samkvem mellom bygd og by.

 
Hele innlegget kan du se her
 
Illustrasjon: Vidar Solvi, Odda. Foto: Privat.