Last ned plansje over reisetider for Østlandsområdet her. Reisetidene er basert på et høyhastighetsnett i flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og InterCitytrafikk, slik det er planlagt av Deutsche Bahn i utredningen på oppdrag fra Norsk Bane. Flerbrukskonseptet ble også anbefalt av Stortinget I Nasjonal Transportplan 2010 - 2019. Med svært mye kortere reisetider enn i dag, vil tog bli et langt mer attraktivt alternativ for både dagens bil- og togpendlere. Deutsche Bahn har i utredningen også planlagt ny Oslo-tunnel med nye stasjoner på Majorstua og ved Nesbru som del av ny Vestkorridor med reisetid Oslo - Drammen 20 min.
 
Med dages diskusjonen om flytoget kontra NSB kan det være grunn til å påpeke at det er skinnegangen som er mest avgjørende for hastighet, regularitet og reisekomfort, og i mye mindre grad togene. At dagens flytog ligger på topp på kundetilfredshet i Norge sier likevel noe om potensialet for høyhastighetsbaner både for brukerne og for jernbanen.  Men det har skjedd en rivende utvikling i Europa de vel 10 årene som har gått siden flytoget åpnet. Minstekravet til høyhastighetsbaner er 250 km/t, men standarden har nå utviklet seg til rundt 300 – 360 km/t.
 
 I tillegg til høy hastighet og kvalitet, har slike linjer også høy regularitet og svært få forsinkelser. På den spanske linjen Madrid – Sevilla får kundene alle pengene igjen om toget er mer enn 5 minutter forsinket. (De øvrige spanske høyhastighetslinjene gir tilbake 50 % av billettprisen ved mer enn 15 min forsinkelse eller mer og 100 % ved mer enn 30 min forsinkelse). Japanske høyhastighetstog (som også betjener meget kupert terreng med snø og kald vinter) har gjennomsnittlig forsinkelse på 0,7 min. Det er en helt annen virkelighet enn det som møter norske fly- og togreisende.
 
Stortinget vedtok i Nasjonal Transportplan at høyhastighetsbaner skal være flerbruksbaner som også skal fange opp mellomliggende trafikk, samt godstrafikk. Høyhastighetstog kan slik også gi høy rutefrekvens med mange avganger i InterCity-nettet.  Det går i dag over 30 fly pr. dag i hver retning mellom bl.a. Oslo og Trondheim og Oslo og Bergen. Kombinasjonen mellom langdistanse- og regionaltrafikk gir grunnlag for minst to stopp i timen ved alle IC-stasjoner, mens de fleste større steder får 3 stopp. (Lillehammer, Hamar, Grenland og Tønsberg vil f.eks. få tre, mens Drammen vil få minst seks stopp i timen, da trafikken fra hhv. Bergen, Stavanger, Sørlandet og Vestfold samles her.)
 
Se evt. plansje over reisetider på nasjonalt plan her.