Lyntog i Norge. Med eller uten Møre og Romsdal?

 
Presentasjon av Lyntogforum Møre og Romsdal og målsetting for arbeidet.
Fylkesvaraordfører og leder av Lyntogforum Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde
 
Hvorfor ønsker Stortinget lyntog – og hvordan?
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), medlem av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité
           
Deutsche Bahns utredning Oslo – Trondheim/Ålesund via Gudbrandsdalen og begge
sider av Mjøsa.
Daglig leder i Norsk Bane AS, Jørg Westermann
 
Forholdet til Jernbaneverkets utredning: To forskjellige utredninger. Med forskjellige konsept, grunnlag og konklusjoner.
Kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS, Thor W. Bjørlo
           
Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet.
Håkon Raabe, SINTEF Bedriftsutvikling og Roar Pedersen, SINTEF Fiskeri og Havbruk
 
Har vi råd til lyntog i Norge? Eller har vi råd til å la være?
Jostein Soland, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, hvor han også var adm. dir. fra 1994 – 2011, i tillegg til flere andre verv og oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Han er bl.a. daglig leder for pådriverselskapene Kyststamvegen Stavanger-Bergen AS, Krafttak Ryfast AS og daglig leder i E39 Rogaland AS.           
 
Bør Møre og Romsdal engasjere seg for lyntog til fylket? Har vi råd til å la være?
Tore Roppen, Kleven verft AS
Monja Mjelva, Hotel Union, Geiranger
Torgeir Dahl, ordfører i Molde
Rolf Fiskerstrand, Fiskerstrand Verft AS
 
 
 
Foredragene som ble gjort med Power Point, kan disse lastes ned her:
 
Se også dekning i NRK Møre og Romsdal.