Innledningen fulgt opp med dokumentasjon gjennom åtte punkt og avsluttes med: ”Mange føler seg ført bak lyset. Det vil folk neppe akseptere i en sak av så stor betydning for utviklingen av samfunns- og næringsliv i hele landet.”
 
 
 
 
Kronikken er skrevet som kommentar i debatten etter Sven Egil Omdals artikkel. Kronikken er også sendt Bergens Tidende, Adresseavsien og Fædrelansvennen, som alle hadde Omdals artikkel har fulgt debatten.
 
Andre artikler/ innlegg i debatten (med Omdals første nederst):
 
 
Thor Erik Skarpen, informasjonsjef i Jernbaneverket: Gjentar uriktige påstander”
 
Jørg Westermanns tilsvar til Skarpen i kronikken ”Velgrunna kritikk av Jernbaneverket”.
 
Jon Hamres tilsvar til Skarpen: ”JBVs strategi grenser til svindel”.
 
Jostein Solands tilsvar til Skarpen: ”Sløve greier av Skarpen”.
 
Thor Erik Skarpen, informasjonsjef i Jernbaneverket: ”Grunnløse påstander om Jernbaneverket og høyhastighet”.

 
Sven Egil Omdals ”fripenn”: ”Overkjørt av et langsomt tog”