I forbindelse med generalforsamlingen i Norsk Bane AS i Bø 17. juni 2013, inviterer vi alle interesserte til tre spennende foredrag om høyhastighetsbaner.
 
 
Tid: mandag 17. juni kl. 13:15 – 14:30
 
Sted: Gullbring kulturanlegg, Gullbringvegen 34, Bø i Telemark
 

Seminaret er gratis og åpent  for alle interesserte.
Av hensyn til planleggingen, ber vi likevel om påmelding jfr. link ovenfor.
 
Velkommen!
 
 
Program: 
Deutsche Bahn International si utgreiing om Vestlandsbanen over Haukeli:
Overordna trasévurderingar og døme på dei detaljerte traséframlegga.
 Jørg Westermann, dagleg leiar i Norsk Bane AS.
 
Jernbaneverkets lyntogutredning, et pålitelig grunnlag for Stortingsbehandlingen?
Norge har behov og penger. Mangler vilje og beslutningsevne?
Professor emeritus i økonomi, Øystein Noreng (1)
 
Kan høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept gi innsparinger på mange milliarder
kroner i statsbudsjettet?
Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS.