Tid: tirsdag 19. juni kl. 11:30 – 13:00
 
Sted: Haugesund Handelsstands Forening, Strandgaten 178, Haugesund.
 
Seminaret er åpent og gratis for alle interesserte.
Av hensyn til planleggingen, er det likevel en fordel med påmelding jfr. link ovenfor.
 
Last invitasjonen med program ned som pdf her.
 
Program:
(Klikk på navn under hvert av foredragene for å laste ned plansjene som ble vist.)
 
Haugesund og høyhastighetsbaner.
Presentasjon av utredningen til Deutsche Bahn for Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger i flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-, InterCity- og godstrafikk, med grunngiving for valgte traseer og løsninger, eksempler på den detaljerte traségranskinga og oppdaterte resultat.
v/Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS.
 
Hva er de viktigste forskjellene mellom Deutsche Bahns og Jernbaneverkets lyntogutredning? 
Forskjellige konsept, løsninger og planleggingsgrunnlag, gir også forskjellige resultat mht. samfunnseffekter, samfunnsøkonomi og driftsøkonomi.
v/Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS.
 
Har vi råd til lyntog? Eller ha vi råd til å la være?
Lyntog i flerbrukskonsept som motor for regional og nasjonal utvikling.
v/Jostein Soland, seniorrådgiver i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, hvor han også var adm. dir. fra 1994 – 2011. Daglig leder for pådriverselskapene Kyststamvegen Stavanger-Bergen AS, Krafttak Ryfast AS og daglig leder i E39 Rogaland AS.
 
 
Velkommen!