Hun peker i innlegget bl.a. på at: 

«Transportsektoren står i dag for cirka en tredjedel av norske klimagassutslipp. Hva med en «Marshallplan» for raskt å bygge ut et høyfarts jernbanenett i Norge? Det vil plukke mange flypassasjerer ut av forurensende fly, tømme veiene for tusenvis av dieseldrevne trailere, og lokke store antall fossilbilister over på tog.»
 
Last ned hele innlegget i Bergens Tidende her.

Les innlegget som pdf-fil