STORTINGET VIL HA LYNTOG. VIL HA LYNTOG. HVORFOR?
 
Svært interessant for norsk næringsliv
Det tyske utredningsselskapet Deutsche Bahn International har siden januar 2008 gjennomført et omfattende utredningsarbeid for et lyntognett i Norge. Utredningen skiller seg fra Jernbaneverkets lyntogutredning bl.a. ved å inkludere godstrafikk, regionaltrafikk med mange stasjoner underveis og hele IC-trafikken på Østlandet. Dette er et av alternativene næringslivet nå vil trekke frem i lyset.
 
- Et slikt lyntogkonsept som Deutsche Bahn har utredet er svært interessant for norsk næringsliv og vil by på spennende utviklingsmuligheter for byer og regioner både i og utenfor det sentrale Østlandsområdet, sier Jostein Soland i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
 
Positivt samfunnsøkonomisk regnskap
Dette høyhastighetskonseptet vil gi ca. 80% av befolkningen i Norge tilgang på lyntog i nærheten av der de bor. Det er et flerbrukskonsept som gir et positivt samfunnsøkonomisk regnskap, og driftsøkonomien viser et overskudd som vil kunne finansiere vesentlige deler av investeringene i både togmateriell og infrastruktur. Konseptet er også helt i tråd med Stortingets ma°lsettinger i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 om slike flerbruksbaner.
- Vi vil oppfordre myndighetene til å føre en samferdselspolitikk som bidrar til vekst og verdiskapning over hele landet, og mener at Deu­tsche Bahns lyntogkonsept for Norge må tas med i vurderingen frem mot behandlingen av Nasjonal Transportplan i 2013.
 
Et spennende og sammmsatt programm for konferansen
På konferansen kommer bl.a. prosjektleder Ottmar Grein fra Deutsche Bahn for å presentere deres utredning. Bo-Lennart Nelldal, professor og leder av togtrafikkgruppen ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, vil bl.a. snakke om hvilke mål EU setter for lyntog fram mot 2030, og Nils Terje Furenes, bedriftsrådgiver og tidligere konsernøkonom i DNB, vil snakke om innovasjonstenkning i ”Pengelandet Norge”. I tillegg vil flere næringslivsledere og politikere bidra med innlegg og i diskusjonen på konferansen.
 
 
 
DATO: Fredag 11. mai - kl. 10.00 – 15.00
STED: Oslo Handelsstands Forenings lokaler, Paléet, Karl Johans gt. 37 A
 
GRATIS ADGANG
 
NB: Påmelding innen 5. mai til: admin@ohf.no
 
ARRANGØRER: Oslo Handelskammer, Oslo Handelsstands Forening, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Aalesunds Handelsforening, Haugesundregionens Næringsforening, Vest-Telemark Næringsutvikling, og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.