Det heiter vidare at "toget må bli bedre enn alternativene" og at "det [ikke] hjelper å satse litt på alt, da får vi ingen endringer." Ein framhevar moderne jernbane som det mest energi- og arealeffektive transportalternativet, og argumenterer sterkt mot ein tredje rullebane på Gardermoen og motorvegprosjekta i ulike delar av landet. 

Sjå heile nettsida her!