Under behandlingen av saken i Transport- og kommunikasjonskomiteen er det allerede kommet en rekke kritiske merknader til Jernbaneverkets trasé i strandsonen, og det foreligger forslag fra Fr.P. om å utsette saken vedr. jernbanen.
 
 
Jernbaneverkets trasé i strandsonen er etter vårt, og stadig fleres, syn en skandale både mht. økonomi, miljø, funksjonalitet og saksbehandling.
 
 
Deutsche Bahn utarbeidet på vårt oppdrag 13.11.2008 en alternativ østlig trasé som unngår konfliktene i strandsonen, er dimensjonert for langt høyere fart (260 – 300 km/t mot 130 – 200 km/t med Jernbaneverkets trasé), er bedre tilrettelagt for godstrafikk og attpåtil et flere milliarder kroner billigere, bl.a. på grunn av enklere byggegrunn.
 
 
 
 
Det er også bred dekning av saken over tre sider i Dagens Næringsliv 14.12.11
 
Bildet er tatt ved Venjar, der dobbeltsporet på Gardermobanen slutter. © Norsk Bane AS